Kāpēc mājas lapām ir nepieciešami imidža raksti

Lai mājas lapa būtu interesanta ir nepieciešams tajā ievietot daudz dažādu un interesantu rakstu, bet katrai mājas lapai ir viena lappuse, no kuras ir atkarīgs ļoti daudz, arī tas, kāda būs lietotāju attieksme pret šo mājas lapu, gan arī tas, kā tā būs spējīga pildīt savas funkcijas. Tagad mēs runājam par mājas lapas galveno lappusi, jo tieši no tās būs atkarīgs, kāds iespaids par to radīsies un it īpaši tad, ja tā ir komerciālā uzņēmuma mājas lapa. Tādai mājas lapai, vajag piesaistīt lietotāju uzmanību, iepazīstināt ar uzņēmuma priekšrocībām un aizraujošā formā uzticības pilnu atmosfēru priekš katra klienta. Mūsdienās, galvenajai, mājas lapas lappusei ir jābūt rūpīgi pārdomātai un izstrādātai, tai jāsniedz konkrēts priekšstata par mājas lapas tematiku, tai ir jārada nepārvarama vēlme apskatīties citas sadaļas un ieslīgt korporatīvā resursa izpētē.

Ļoti svarīgu vietu, kvalitatīvā mājas lapā ieņem teksts, kurš sagaida, tikko jūs to atverat. Tieši teksts, ir spējīgs atklāt interneta resursa mērķus, gaumīgi prezentēt šos mērķus un ieinteresēt potenciālos klientus, kuri dotajā brīdī jau izvairās no šablona tekstu lasīšanas, tāpēc, daudzi jaunu projektu veidotāji, izvēlas speciālistus, kuri būtu spējīgi, viņu gara darbam uzrakstīt oriģinālu, piemērotu tekstu. Teksts var būt pavisam īss vai arī samērā garš, tam nav būtiskas nozīmes, jo katram interneta projektam ir savi mērķi un sava specifiska, bet tam obligāti ir jābūt interesantam, oriģinālam un aizraujošam. Piemēram, atsevišķos gadījumos, kad runa iet par internetveikaliem, kuri tirgo skaistumkopšanas piederumus, lielāko, galvenās mājas lappuses daļu, aizņem preces saraksts, bet pats teksts satur sevī daudz atslēgas vārdu un atrodas lapaspuses lejas daļā. Bet citos gadījumos, kad tiek veidota solīdas firmas vizītkarte, oriģināls teksts ir vēl jo vairāk nepieciešams, jo tam vajag izraisīt uzticību un cieņu, kuras pēc zināma laika būs spējīgas pāraugt ilglaicīgā sadarbībā.

Kritēji, kuri liecina par kvalitatīvu, mājas lapas galveno lappusi ir – lakoniskums, izteiksmīgums un pārliecinātība. Pateicoties, lakoniskumam, vajadzīgā informācija tiks pasniegta īsā formā, pateicoties otrajam kritērijam, teksts iegūs estētisku formu, bet pārliecinātība, sniegs pārliecinošus argumentus un palīdzēs izdarīt pareizo izvēli. Pats galvenais lēmums ir apmeklētāju lēmums, kuri atcerēsies jūsu mājas lapu un, labprāt, tajā atgriezīsies atkal un atkal.

Raksts “Par mums”

Runājot, par mājas lapas galveno lappusi, ir jāpiemin ka svarīga ir ne tikai ne tās noformēšana, bet arī ļoti svarīga ir sadaļa “Par mums” vai “Par uzņēmumu”, kura ir sastopama katrā, sevi cienošā mājas lapā. Jāsaka, ka to apmeklē, tikai vissīkumainākie un visvairāk ieinteresētie, mājas lapas apmeklētāji, kuri vēlas, pēc iespējas vairāk saņemt informācijas par interneta resursu, kuru apmeklē. Jo tādā sadaļā, var iegūt daudz interesantu faktu un smelt ļoti daudz svarīgas informācijas, gan par pašu kompāniju, gan arī par tās darbības aspektiem.

Mūsdienās, ir izveidojusies nerakstīta tradīcija, ka sadaļai “Par uzņēmumu” vai “Par mums” ir spilgts, izteikts imidža raksturs. Tās galvenais uzdevums – nodrošināt, nākamajiem apmeklētājiem skaidru priekšstatu par to, ar ko viņiem nākotnē var izveidoties sadarbība. Jo vairāk patiesas, pozitīvas un noderīgas informācijas, jo lielāka ir varbūtība, ka kārtējais, mājas lapas apmeklētājs kļūs par patstāvīgu, šī mājas lapas lietotāju.

Teksts, par mazu uzņēmumu, parasti satur konkrētus datus, ar ko šī firma nodarbojas un kādos virzienos it attīstījusies tās darbība, norāda pakalpojumu sarakstu, kuru tā sniedz vai preci, kuru ražo. Jau esošo klientu atsauksmes, ļaus papildināt tekstu ar nopietniem argumentiem, kuri pastiprinās, nākamo klientu pozitīvo attieksmi. Ja jums ir liels uzņēmums, tad sadaļā “Par uzņēmumu” vajag uzrakstīt par svarīgākajiem notikumiem tā pastāvēšanas laikā, par apbalvojumiem, par uzņēmuma misiju un tā mērķiem.

Tekstam, šajā sadaļā ir jābūt pēc iespējas objektīvākam, tāpēc ka apgalvojumi – “mūsu firma ir vislabākā”, “pie mums strādā vislabākie speciālisti”, ja tiem nav pamatota apgalvojuma, izraisīs tieši pretēju reakciju.